elte.cz - logo

Jsme ELTE

Váš partner v energetice
a strojírenství

Profesionalita
Spolehlivost
Tradice

Jsme ELTE

Váš partner v energetice
a strojírenství

Profesionalita
Spolehlivost
Tradice

Co děláme

LES (liniové energetické stavby)

Horkovody, teplovody, parovody a parovodní soustavy – Realizace nových investičních celků, plánované opravy, odstraňování poruch a havárií, běžná údržba všech typů zařízení, včetně příslušenství (uložení, mosty, ocelové konstrukce, odvodňovací a odvzdušňovací zařízení, armatury, speciální uzávěry.

Voda – výstavba a rekonstrukce vodovodů a vodovodních přípojek a tlakových kanalizací z polyetylénu, gravitačních kanalizací z PVC, tvárné litiny a kameniny.

Plyn – provádění staveb průmyslových nízkotlakých, středotlakých i vysokotlakých plynovodů, výrobu a montáž regulačních stanic plynu, montáže kotlů a kotelen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elektro a SKŘ

Výroba rozvaděčů MaR

Rozvaděče do 1000V pro účely řízení technologických celků s řídícími systémy od různých výrobců dle požadavku koncového zákazníka

Rozvaděče elektro do 1000V

Pro napájení stavební a technologické instalace, dodáváme v provedení PL skříní, nástěnné rozvaděče a skříňové sestavy se sběrnicovými systémy

Rozvaděče pro FVE systémy

Spojovací skříně pro DC část rozvodů včetně jištění a přepěťových ochran, rozvaděče pro bateriová úložiště a jištění a vyvedení výkonu na straně AC střídačů

Napájecí rozvaděče

Umožňují efektivní a bezpečný přenos elektrické energie do různých spotřebičů a zařízení v různých částech budovy nebo zařízení. Díky ochranným prvkům lze minimalizovat riziko poškození nebo zničení elektrických zařízení a snížit riziko požáru

Projekční práce elektro a MaR

vypracování všech stupňů projektové dokumentace pro odvětví energetika, teplárenství, průmyslová výroba a řízení prostředí budov (building technology). Poskytujeme součinnost na studiích proveditelnosti a konzultační činnost při návrzích energeticky úsporných opatřeních.

Výkon autorského a technického dozoru

Zajišťujeme v souladu s příslušnou legislativou provádění dozorových činností ve výše uvedených oborů.

Dodávky řídících systémů a software

Návrh a instalace řídících systémů na bázi SCADA řešení včetně vizualizace a implementace software pro široké spektrum technologií.

Servisní podpora

Provádíme diagnostiku a odstraňování závad, včetně vzdáleného přístupu.

Elektro a SKŘ

Výroba rozvaděčů MaR

Rozvaděče do 1000V pro účely řízení technologických celků s řídícími systémy od různých výrobců dle požadavku koncového zákazníka

Rozvaděče elektro do 1000V

Pro napájení stavební a technologické instalace, dodáváme v provedení PL skříní, nástěnné rozvaděče a skříňové sestavy se sběrnicovými systémy

Rozvaděče pro FVE systémy

Spojovací skříně pro DC část rozvodů včetně jištění a přepěťových ochran, rozvaděče pro bateriová úložiště a jištění a vyvedení výkonu na straně AC střídačů

Napájecí rozvaděče

Umožňují efektivní a bezpečný přenos elektrické energie do různých spotřebičů a zařízení v různých částech budovy nebo zařízení. Díky ochranným prvkům lze minimalizovat riziko poškození nebo zničení elektrických zařízení a snížit riziko požáru

Projekční práce elektro a MaR

vypracování všech stupňů projektové dokumentace pro odvětví energetika, teplárenství, průmyslová výroba a řízení prostředí budov (building technology). Poskytujeme součinnost na studiích proveditelnosti a konzultační činnost při návrzích energeticky úsporných opatřeních.

Výkon autorského a technického dozoru

Zajišťujeme v souladu s příslušnou legislativou provádění dozorových činností ve výše uvedených oborů.

Dodávky řídících systémů a software

Návrh a instalace řídících systémů na bázi SCADA řešení včetně vizualizace a implementace software pro široké spektrum technologií.

Servisní podpora

Provádíme diagnostiku a odstraňování závad, včetně vzdáleného přístupu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OZE (obnovitelné zdroje energie)

Průmyslové objekty – orientace na firmy, které mají zájem snížit svou energetickou závislost. Jde převážně střešní aplikace s instalovaným výkonem do 1MWp.

Průmyslové aplikace – představují převážně pozemní aplikace s velkým instalovaným výkonem nad 1MWp, kde se pro tyto účely zakládá nová společnost, která zájmový projekt realizuje a posléze také provozuje za účelem zisku z výroby a distribuce elektrické energie do distribuční či přenosové soustavy.

Municipality – jsou orientovány na samosprávu měst a obcí. Projekty představují jednak střešní a pozemní aplikace, ale například i aplikace typu carport. jsou realizovány za účelem snížení energetické závislosti měst či obcí převážně sdílením energie vyrobené OZE = komunitní energetika.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEPELNÉ VÝMĚNÍKY A SYSTÉMOVÉ KOMPONENTY

Vyvíjíme a vyrábíme trubkové, celo nerezové tepelné výměníky MAXTM s tradicí již 25 let. Jsou vhodné pro použití do energetických zařízení, potravinářského, farmaceutického nebo textilního průmyslu.

Určeny jsou především pro systémy ústředního vytápění a přípravu teplé užitkové vody s nuceným oběhem tam, kde jsou dostatečně velké průtokové rychlosti pro turbulentní proudění.

Výrobní program zahrnuje také rozdělovače a sběrače pro systémy distribuce chladiva, páry i horké vody.

TEPELNÉ VÝMĚNÍKY A SYSTÉMOVÉ KOMPONENTY

Vyvíjíme a vyrábíme trubkové, celo nerezové tepelné výměníky MAXTM s tradicí již 25 let. Jsou vhodné pro použití do energetických zařízení, potravinářského, farmaceutického nebo textilního průmyslu.

Určeny jsou především pro systémy ústředního vytápění a přípravu teplé užitkové vody s nuceným oběhem tam, kde jsou dostatečně velké průtokové rychlosti pro turbulentní proudění.

Výrobní program zahrnuje také rozdělovače a sběrače pro systémy distribuce chladiva, páry i horké vody.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NÁDOBY A VELKOOBJEMOVÉ ZÁSOBNÍKY

Zakázková výroba ocelových a nerezových tanků až do 100 m3.
Zásobníky, velkoobjemové nádrže a další komponenty pro kondenzát, demineralizovanou vodu, pivo, mléko, víno apod.

Pro výrobky jsou běžně používány všechny typy ocelí austenitických, feritických, žáruvzdorných, žárupevných a speciálních duplexních ocelí dle ČSN EN 10088, DIN a AISI.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAKÁZKOVÁ STROJÍRENSKÁ VÝROBA

Výroba jednoúčelových strojů a strojních dílů dle dokumentace zákazníka včetně veškerých povrchových úprav a tepelného zpracování.

Výroba a montáž ocelových konstrukcí jako přechodové lávky, podpůrné konstrukce, energo mosty, poklopy apod.

ZAKÁZKOVÁ STROJÍRENSKÁ VÝROBA

Výroba jednoúčelových strojů a strojních dílů dle dokumentace zákazníka včetně veškerých povrchových úprav a tepelného zpracování.

Výroba a montáž ocelových konstrukcí jako přechodové lávky, podpůrné konstrukce, energo mosty, poklopy apod.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STROJNÍ DODÁVKY A MONTÁŽE VS

Výstavba a montáž výměníkových stanic (VS) veškerých výkonů a zdrojů.

Malé kompaktní PS, objektové PS, velké předávací stanice tepla.

Výstavba a montáž je prováděna na klíč, včetně profesí elektro, MaR, izolací, stavebních úprav, revizí a zkoušek.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAŽÍCÍ BOXY

Vývoj a výroba unikátního systému lehkých pažících boxů (PBX), které slouží k zajištění maximální bezpečnosti a ochraně zdraví tím, že stabilizují výkop a eliminují pohyb a sesuvy zeminy, nebo jiného materiálu. Jejich výhodou je snadná manipulace, variabilita a odolnost.

Tento produkt je precizován na základě vlastních potřeb a zkušeností při realizacích energetických liniových staveb.

PAŽÍCÍ BOXY

Vývoj a výroba unikátního systému lehkých pažících boxů (PBX), které slouží k zajištění maximální bezpečnosti a ochraně zdraví tím, že stabilizují výkop a eliminují pohyb a sesuvy zeminy, nebo jiného materiálu. Jejich výhodou je snadná manipulace, variabilita a odolnost. Tento produkt je precizován na základě vlastních potřeb a zkušeností při realizacích energetických liniových staveb.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servisní činnost

Provádíme servisní práce v oblasti čištění spirálových výměníků i zásobníků, tlakových zkoušek, oprav výměníků, tepelných rozvodů, plynových zařízení a zařízení elektro.

V případě výměníkových stanic se převážně jedná o práce:

5

pravidelnou běžnou údržbu strojně-technologického zařízení výměníkových stanic, směšovacích stanic a kotelen

5

předsezónní prohlídky strojně-technologického zařízení výměníkových stanic, směšovacích stanic a kotelen

5

odstraňování provozních poruch a akutních havárií

5

dodávku a montáž materiálu potřebného k opravám a servisním pracím

5

zpracování nálezových zpráv o závadách a technickém stavu technologických zařízení

5

provádění revizí tlakových zařízení, plynových zařízení a zařízení elektro

5

 opravy a čištění výměníků tepla a zásobníků TUV

5

 provádění záručních a pozáručních oprav instalovaného zařízení