elte.cz - logo

Výzkum
a vývoj

Společnost ELTE Holding, a. s., je příjemcem podpory 1. veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu a inovací THÉTA 2, poskytovatele Technologické agentury České republiky.

www.tacr.cz
Výzkum užitečný pro společnost.

Výzkum a vývoj designu malých trubkových výměníků pro jejich integraci do strojních zařízení.

Cílem projektu je vyrobit inovovaný výměník pro využití odpadního tepla v různých typech energeticko-strojních zařízení. Nově navržený a rozměrově malý trubkový výměník s maximalizovanou intenzitou přestupu tepla bude otestován pro průmyslové využití v distribučním olejovém transformátoru 630 kVA, 35/0,40 kV.

Integrací tepelných výměníků do transformátorů (či vývěv a kompresorů) lze efektivně využívat cíleně mařenou tepelnou energii.

Využitelná energie má potenciál uplatnění zejména skrze letní období, kdy je potřeba tyto jednotky intenzivně chladit a tím zajistit jejich bezpečný provoz.

Distribučních transformátorů jsou jen v ČR desetitisíce kusů a pouze v rámci obměny jednotek s ohledem na minimální investiční vícenáklady lze očekávat komerční potenciál pro vybrané průmyslové aplikace.

Projekt je řešen ve spolupráci s Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava. Projekt je řešen v období 7/2024 až 12/2025.